Kapat

Varlık Fonu Nedir?

Anasayfa
Ekonomi ve Finans Varlık Fonu Nedir?
Varlık Fonu Nedir?

Ulusal Varlık Fonu, devlete ait olan ve ülkenin rezervlerinden oluşan bir yatırım fonudur. Devletler ulusal varlık fonlarını kullanarak ülke ekonomisini kalkındırma amacı ile çeşitli yatırımlar yapmayı hedeflerler. Ulusal varlık fonu, Merkez Bankası rezervleri, ödemeler bilançosu fazlaları, ticaret veya bütçe fazlası, ihracat ya da özelleştirme gelirlerine bağlı olarak oluşturulan devlet fonudur. Ulusal varlık fonunun en önemli gelir kaynaklarından biri de doğal kaynaklardır (petrol, doğal gaz ihracatından elde edilen gelir).

Dünya çapında yaklaşık 80 adet varlık fonu bulunmaktadır. Örnek olarak, Norveç Devlet Emeklilik Fonu, Çin Yatırım Şirketi, Abu Dabi Yatırım Otoritesi, Rusya Ulusal Refah Fonu gösterilebilir. Türkiye’ de ise  26 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Varlık Fonu kurulmuştur. Türkiye Varlık Fon’una devredilen kamu varlıkları içerisinde THY,  Ziraat Bankası, Türk Telekom, PTT, Halk bankası, ÇAYKUR, TPAO, BOTAŞ,  TÜRKSAT, Borsa İstanbul, Milli Piyango, TCDD, ETİ Maden, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Türkiye Jokey Kulübü ve Kayseri Şeker Fabrikası’ndaki kamu payları yer almaktadır.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Hedefleri Nelerdir?
  • Ekonomik büyümenin on yıl içerisinde %1,5 arttırmak,
  • Yapılacak yatırımlar ile yeni istihdam alanları sağlamak,
  • Altyapı projeleri ile kamu kesimi finansmanını sağlamak,
  • Yazılım, savunma gibi teknoloji yoğun sektörlerde yerli şirketlerin desteklenmesini sağlamak gibi hedefleri mevcuttur.

Türkiye Varlık Fonunun en çok eleştiri aldığı noktalardan birisi dünya varlık fonlarının aksine bütçe fazlasına dayanmamasıdır. Üstelik, TVF’nin kanuna karşı bir muafiyeti bulunmaktadır ( kurumlar ve gelir vergisinden muaf olması gibi). Türkiye Varlık Fonu, kaynaklarını hedefleri doğrultusunda gerçekleştirebildiği ölçüde ülke ekonomisini katkıda bulunabilir. Aksi takdirde, kaynakların kötü kullanımı ülke ekonomisine zarar verecektir.

Kaynakça:
  • Güçlü M.(2018) “Ulusal Varlık Fonları: Türkiye Ekonomisi İçin Bir
    Değerlendirme” Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
  • Karagöl E.T. & Koç Y.E.(2016) “Dünyada ve Türkiye’de Varlık Fonu” Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir