Kapat

Tarihteki En Korkunç Liderler

Anasayfa
Tarih Tarihteki En Korkunç Liderler
Tarihteki En Korkunç Liderler

Tarih boyunca iktidar gücüne sahip olan bilinen iyi ve kötü liderler mevcuttur. Bazı liderler önderlik ettiği insanların yaşam kalitesini iyileştirmek, geliştirebilmek için fedakarlıklar yaparken bazıları ise kendi çıkarlarını gözeterek ellerinde ki gücü kötüye kullanarak bir çok insanın ölümüne neden olmuştur. Tarihte yaşamış ve bu kötülüklere neden olmuş 25 liderden bahsedeceğiz.

1. Adolf Hitler
hitler
Adolf Hitler insanlık tarihindeki kötü şöhrete sahip olan ve yıkıcı olarak tanınan bir liderdir. Nefret dolu konuşmalarıyla, Kristallnacht (kristal gece) emri, Avrupa ve Afrika uluslarına karşı istilası ve Yahudilere toplama kamplarında işkenceler yapılması, tecavüz, idam gibi bilinen ve bilinmeyen çok fazla zulmü vardır. Toplamda 11 milyon insanın ölümüne neden olmuştur.

2. Joseph Stalin
stalin
Stalin’in SSCB’ne hükmederken çok geniş bir araziyi kontrol ediyordu. Arazisinden vazgeçmeyi reddeden milyonlarca çiftçi öldürüldü. Bu durum Rusya’da kıtlık nedeniyle milyonlarca insanın ölmesine de neden oldu. Totaliter kurallarının altında gizli polis teşkilatını genişleterek insanları casusluğa yöneltti böylece milyonlarca insan öldürüldü veya kamplara gönderildi. Zalim kuralları yüzünden 20 milyon insanın ölümüne neden olmuştur.

3. İmparator Hirohito
hiro
İnsanlık tarihinde ki en kötü savaş suçlarının olduğu dönemlerden birinde Japonya lideridir. Nanking katliamında binlerce insan öldürülmüş ve tecavüze uğramıştır. Ünite 371 denilen bir yer de insanlar üzerinde dehşet verici deneyler yapılmıştır. İmparatorun durdurma gücü olduğu halde bu katliamı engellememesi 300,000 insanın ölümüne neden olmuştur.

4. Usame Bin Ladin
binladin
Tarihte kötü şöhretiyle tanınmış liderlerden biridir. Usame Bin Ladin El Kaide’yi oluşturarak Amerika’ya karşı çeşitli terörist saldırıları düzenlemiştir. 1998’de Kenya’da ki Amerika büyükelçiliğini bombalatarak 300 insanın ölümüne sebep olmuştur. Ayrıca 11 Eylül saldırısını düzenleyerek 3000 masum vatandaşı öldürmüştür. Emirlerinin çoğunda ise kendi adamlarının canlı bomba olmasını istemiştir.

5. Mao Zedong
mao
Komünist devrimci olan Mao Zedong Çin’i komünist kurallarla yönetmiştir. Liderliğinde geniş arazi reformları düzenlemiştir. Şiddet ve terörü kullanarak arazi sahiplerinden arazilerini çalmıştır. Ne zaman kendisine bir eleştiri yöneltilse muhaliflerini bastırırdı. 1959-1961 yılları arasında ‘Büyük Atılım’ kampanyası kıtlığa neden olarak 40 milyon insanın ölümüyle sonuçlandı.

6. Pol Pot
polpot
Kamboçya’ da Kızıl kmerlerin devletini yöneten Pol Pot, akademisyenleri, bilim adamlarını, öğretmenleri, şehir vatandaşlarını, dindar liderleri ve iyi eğitimli herkesi bir araya toplayarak büyük çoğunluğun infaz edildiği toplama kamplarına yerleştirmiştir. 1975- 1979 yılları boyunca hastalık, açlık ve infaz ile yaklaşık 2 milyon insanın öldüğü tahmin edilmektedir.

7. Kral Leopold II
leopold
Belçika’nın kralı olan Leopold II’nin bir diğer ismi Kongo’nun Kasabıdır. Kongo’nun kauçuk zenginliğini sömürmek istemiştir. Bu sebeple ordusuyla birlikte kolonideki teröre karşı geldi. Kongo’ya hiç ayak basmamasına rağmen 10 milyon Kongolu insanı katliama uğrattı. Ordusuna kanıt olsun diye kendisine karşı gelen asi çalışanların ellerinin kesilmesi emrini vermiştir. Zalimlikleri duyuldukça dış baskılarla engellenmeye zorlanmıştır. Ancak hükmettiği dönem ülkeyi yıllar boyunca harap etmiştir.

8. Vladimir Lenin
lenin
Sovyet Rusya’nın ilk lideri olan ve devrimci olan Lenin, monarşi sistemini yıkarak Rusya’yı totaliter devlete dönüştürdü. Kızıl Terör Lenin’in Bolşevik hükümeti altında büyük bir kampanya ile önceki yöneticileri hapse attırmak ve infaz ettirmek için yaptığı asılsız iddialarıdır. Ayrıca Lenin köylüleri, sanayi işçilerini, rahipleri ve Bolşevik yönetimine karşı olan herkesi baskı altında tutmuştur. İlk birkaç ay içinde 15,00 insan ölmüştür, rahip ve rahibeler çarmıha gerilmiştir. Polislerin erkekleri kaçırması yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Böylece eşleri onları geri almak için kendi bedenleri kullanmak zorunda kalmıştır.

9. Kim Jong Il
kimjong
Kim Jong II, Stalin’den sonraki en başarılı zorba olarak bilinir. 1994’te Kuzey Kore’yi yoksullaştırarak insanları açlıktan öldürecek kıtlığı getirdi. İnsanlara yardım etmek yerine ülke parasını dünyanın en geniş beşinci ordusunu kurmak için kullanarak milyonlarca insanın açlıktan ölmesine izin verdi. Nükleer silahlar geliştirerek Güney Kore’yi korkuyla terörize etti. Myanmar’a bombaladı Güney Koreli yöneticileri öldürdü ve denizaltılarını batırdı.

10. Hun İmparatoru Atilla
atillahun
Atilla, Roman imparatorluğundan sonraki yıllarda terörü, yıkımı, tecavüzü ve yağmalamayı getiren korkulan biridir. İmparatorluğunun tek yöneticisi olmak için erkek kardeşi Bleda’yı öldürdükten sonra Roman imparatorluğunu istila etti. Naissus şehrinin yıkımı korkunçtu. Şehirdeki cesetler yıllar boyunca Danube nehrini tıkamıştır. Asker kaçaklarını kazığa oturtmuştur ve oğullarından ikisini yemiştir. Romalıların çoğu kokuları yüzünden kendilerinden uzak durması için rüşvet vermişlerdir.

11. Korkunç Ivan
ivan
Büyük Ivan’ın torunu Korkunç Ivan Rusya’nın birleşme sürecini getirse de isminin anıldığı dönemde terörle hükmetmiştir. Kendisi çoçukluğunun korkunç geçtiğini ve hayvanlara işkence etmekten hoşlandığını söylemiştir. Rus çarı olduğunda gayet iyi bir şekilde yönetime başlamış reformları getirmiştir. Ancak eşi öldüğü zaman, bu durumdan derin bir üzüntü duymuş, depresyona girmiş ve terör dönemi başlamıştır. Arazilere el koymuş, muhalifleri yakalatmak için polis gücü oluşturmuş ve eşinin ölümü için suçladığı asilleri ülkeden sürmüştür. Hamile olan gelinini dövdü öfke kriziyle oğlunu öldürdü ve Aziz Basil Katedrali’nin mimarını kör etti.

12. Kazıklı Voyvoda

Kont Drakula olarak da bilinen Kazıklı Voyvoda, savaş alanında düşmanlarını geniş kazıklara oturtmasıyla meşhurdur. Ordusu kuyuları zehirledi, mahsulleri yaktı ve hastalıklı adamları düşmanlarına veba bulaştırdılar. İsmini Targoviste şehrinin dışında aldı. 20,000 Osmanlı erkeğinin kazığa oturtulmasını ve kargalara bırakılmasını emretti.

13. Cengiz Han
cengizhan
Timur’un kahramanı olan Cengiz Han fetihlerinde başarılı sonuçlar elde etmiş olan acımasız Moğol savaş ağasıydı. Tarihteki en geniş imparatorluklardan birine hükmetmesinin yüksek maliyetleri oldu. 40 milyon insanın ölümünden sorumludur. Saldırıları dünya popülasyonunun %11 azaltmasına neden olmuştur.

14. Timur
1336′ da doğan Timur, Asya ve Orta Doğu’nun tiranı ve öldürücü fatihi olmuştur. Timur Rusya’nın bir kısmını fethettiğinde ve hatta Moskova’yı işgal ettiğinde o uzaktayken İran’da ayaklanmalar gerçekleşmiştir. Karşılığında Timur şehirlerini yok etmiş, halkı katletmiş ve kafataslarından binalar inşa etmiştir. Hindistan’dan Bağdat’a gittiği her yerde kıyım, yıkım ve binlerce insanın katliamı vardır.

15. Idi Amin
idiamin
General Idi Amin, 1971’de seçimle gelen Milton Obote’nin hükümetini devirerek kendi Uganda cumhurbaşkanı ilan etmiştir. 8 yıl boyunca acımasız bir rejim uygulamıştır 70,000’i aşkın Asyalının sınır dışı edilmesine, 300,000 sivilin katliamına ve ülkenin ekonomik çöküş yaşamasına neden olmuştur. 1979 iktidardan düşürülse de suçları için hiç sorgulanmamış kalan günlerini Suudi Arabistan’da geçirmiştir.

16. Maximilien Robespierre
maximil
Fransız Devrimi mimarı ve Terör Devrinin lideri olan Maximilien aristokrasiye karşı ayaklananlar ve kralın hükümetini devirmek hakkında konuşmuştur. Kamu güvenliği komitesine seçildikten sonra 300,000 şüpheli düşmanı tutuklatarak bunların 17,000’ini giyotinle idam ettirmiştir. Etrafındaki yetkililer şüpheli bir şekilde büyüyüp onu yakalatana kadar düşmanlarını idam ettirmiştir. Yakalandıktan sonra kendisi de giyotinle idam edilmiştir.

17. İmparatoriçe Wu Zetian
Antik tarihteki kadın liderlerden biridir. Dikkat çeken bir hikayesi vardır. Çin’in güç yapısı boyunca yükselecek bir cariyedir ve İmparatoriçe olacaktır. Eşini ve aile üyesinin çoğunu öldürülmesi, yeni doğmuş kız bebeğini ezeli rakip gördüğü için sakatlanması ve boğularak öldürülmesini emretmesi, cinsel eylemlere karıştığı gerekçeleri ile çok sayıda düşman edinmiştir. Ancak bu ididaların gerçekliğini bilmek çok zordur. Karalamak içinde yapılmış olabilirler.

18. Kral John
İngiliz tarihindeki en kötü krallardan biri olarak düşünülmektedir. Fransız Kralı ile birlikte komplo kurarak kardeşinden tahtı çalmaya çalışmıştır. Düşmanlarını yakaladığı zaman onları bir kaleye attırarak açlıktan ölmeye terk ederdi. Büyük bir ordu ve donanma kurabilmek için, İngiltere’yi ağır vergilere tabii tutmuştur. Asillerin arazilerini almıştır ve Yahudileri istediklerini alına kadar hapsetmiş ve işkence etmiştir . 1216 yılının Kasım ayında dizanteriden ölmüştür.

19. Caligula
Caligula ismi genellikle vahşiliği, çılgınlığı ve kötülüğüyle anılmıştır. Narsist olan Caligula, kendisini tanrı olarak ilan etmiş, kız kardeşiyle ve birçok erkek eşleriyle beraber olmuş bunu ise övünerek anlatmıştır. Halkı açlıktan ölürken kendisi savurgan derecede para harcamıştır. Yaptıkları içinde en kötü olanı ise akşam yemeğini yerken insanların yarılarının testereyle kesilmesini izlemektir.

20. Fidel Castro
fidel
Fidel Castro’dan önce Küba büyüyen bir ekonomiye sahipti ancak 1959 yılında Fulgencio Batista hükümetini devirdikten sonra tüm komünist kurallarını yok etmiştir. İki yıl içerisinde, 582 politik muhalifi kurşuna dizilerek öldürüldü. 50 yıllık hükmü boyunca binlerce kişinin idam edildiği tahmin edilmektedir. Gazeteler kapatılmıştır. Rahipler, homoseksüeller ve diğerleri çalışma kamplarında yeniden eğitime zorlanmıştır. Konuşma özgürlüğü gibi bütün temel haklar reddedilmiştir.

21. Muammer Kaddafi
kaddafi
Libya’nın tiranı olarak yapabileceği her şeyi yaptı. Siyasal muhalefeti yasa dışı hale getirerek önlemiştir. Özel girişimi, konuşma özgürlüğünü engellemiş bilinmeyen kitapları yaktırmıştır. Libya’nın ekonomik potansiyeline rağmen bu refahı terör gruplarını fonlamak için kullandığından halkın birkaçı ekonomik refahı yaşayabilmiştir. Kuzey Afrika tarihinde ki en gaddar ve totaliter kurallara sahip olduğu düşünülmüştür.

22. Papa Alexander VI
papaalexander
Papalık tarihinde çok kötü papalar mevcut olsa da Papa Alexander VI en kötüsüdür. Hristiyan, Katolik ya da başka türlü değil gücünü hırslarında başarılı olabilmek için kullanmıştır. Kendi kızı ile bir evlilik yapacakken daha sonra yetkisi olduğu için evliliği feshetmiştir. Daha sonra kızını evlendirmiştir. Yaşam tarzını finanse edebilmek yasadışı yollarla paralara el koymuştur. Zehirlenerek öldürülmüştür.

23. Saddam Hüseyin
saddam
Saddam Hüseyin Irak’ı katı bir şekilde yönetirken Birleşik Arp Emirlikleri üzerinde bir vizyona sahip olabilme fikrine sahipti. Hiçbir nedeni olmaksızın İran ve Kuveyt’i istila ederek ordularını ve ekonomilerini mahvetmiştir. Emirleriyle arkadaşlarını, düşmanlarını ve akrabalarını öldürtmüştür. Rakiplerinin çocukları işkence gördü ve tecavüz edildi. 1982 yılında, Şili’de ki 182 sivili katletmiştir. Sonunda yakalanmış suçlarından dolayı yargılanmış ve asılmıştır.

24. Nero
Evlatlık babası öldükten sonra Roma İmparatorluğuna gelen Nero, kanlı saldırılar düzenledi. İlk olarak, annesini daha sonra ise ilk ve ikinci eşini öldürdü. Son olarak, tüm şehrin yanıp kül olmasını planladı böylece Roma’nın büyük ateşi olarak adlandırdığı bu komplo ile Roma’yı yeniden inşa edebilecekti. Herkes öldükten sonra Hristiyanları suçlayarak onlara işkence etti, katletti ve öldürdü. En sonunda ise kendini öldürdü.

25. Büyük Herod

Eski tarihçi Josephus’un kayıtlarına göre İncil’ de de bahsedilen Büyük Herod’un oğullarından üçünü öldürmek, on eşi içerisinde gözdesi olan eşini öldürmek, kayınvalidesi ve birkaç amcasını öldürmek, yüce rahipleri boğdurmak gibi korkunç eylemleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir