Kapat

Serbest Ticaretin Avantajları Nelerdir?

Anasayfa
Ekonomi ve Finans Serbest Ticaretin Avantajları Nelerdir?

Serbest ticaret, ülkeler arasında herhangi bir devlet müdahalesi olmaksızın (kota veya tarife gibi) ithalat ve ihracatın serbestçe yapılmasıdır. Dünya çapında yaygınlaşan serbest ticaret anlayışının yerel üretimler için olumsuz sonuçlar doğurabileceği algısı oluşmaktadır. Ancak serbest ticaretin bireyler için sağladığı birçok olumlu durumda mevcuttur. Peki, serbest ticaretin avantajları nelerdir?

Verimlilik

Serbest ticaret ile birlikte yerli firmalar yabancılara karşı rekabet içerisine gireceklerdir. Bu durum, maliyetlerin düşürülmesi ve verimlilik artışı için teşvik edici olacaktır.

Uzmanlaşma

Serbest ticaret sonrasında, ülkeler fırsat maliyeti düşük olan ürünleri daha çok üretmeye başlar ve bu ürünlerde uzmanlaşırlar. Uzmanlaşma ise üretimin artmasını sağlar.

Tüketim

Serbest ticaret tüketimi de beraberinde arttırır. Bunun nedeni ise ülkelerin kendi üretim olanakları eğrileri dahilinde tüketim yapabilmeleridir (Bir malın daha ucuz bir ikamesi bulunabilir).

Pazar Gücü

Ticaretin serbestleştirilmesi, pazar gücü elinde olan monopol firmaların fiyatlarını arttırmasını önleyecektir. Böylelikle, monopol firmaların pazar gücü azalacak ve fiyatları düşecektir.

Fiyat Seviyesi

Serbest ticaret sayesinde fiyatlar genel seviyesi düşecektir. Bu durum en çok tüketiciyi mutlu eder. Bunun nedeni ise yerel firmaların yabancı firmalarla rekabet edememesidir (Özellikle online alışveriş bu duruma imkan tanır).

Teknoloji

Teknolojinin de serbest ticaret ile taşınması ve paylaşılması gelişmeleri hızlandıracaktır.

Ölçek Ekonomisi

Bazı malların üretiminde uzmanlaşan ülkeler ölçek ekonomisinden yararlanarak ortalama maliyeti düşürürler. Bu durum tüketiciler için düşük fiyat ihracatçılar için ise yüksek verimlilik anlamına gelir.

Çeşitlilik

Serbest ticaret, tüketicilere malların çeşitliliği sunar. Bir malın çeşitlenmesi ise fiyatların azalmasına yardımcı olur.

Büyüme

Ekonomik büyümenin artışı, serbest ticaret ile yerel ürünlere olan talebin artması ve sonuçta ihracatın artışı ile gerçekleşir. Böylece, yerel ekonomi için istihdam artarken ülkede ekonomik büyüme artacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir