Kapat

Endüstri 4.0 Nedir?

Anasayfa
Ekonomi ve Finans Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 olarak bilinen 4. Sanayi Devrimi, ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover fuarında gündeme gelmiştir ve aynı fuarda 2013 yılında Endüstri 4.0 raporu sunulmuştur. Endüstri 4.0, insanların, nesnelerin ve sistemlerin interneti olarak bilinen endüstriyel devrimdir.

Endüstri 4.0 Kavramları ve Amaçları

Endüstri 4.0 ile bilişim teknolojilerini endüstri ile buluşturarak üretim maliyetlerini azaltmak, üretim kalitesini ve miktarını arttırmak hedeflenmiştir. Burada teknoloji ile ürünlerin rekabetçi ortamlarda varlığını sürdürebilmek ve ürün verimliliği arttırılarak katma değeri yüksek ürünler elde etmek ve yeni endüstriyel süreçlerin oluşması amaçlanmıştır. Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan bazı yeni kavramlar:

  • Cihaz Tabanlı İnternet ya da Nesnelerin İnterneti, birbirleri ve insanlar ile iletişim kurabilen bir teknolojidir. Böylelikle, dünyada bulunan tüm cihazların birbiri ile bilgi aktarımı yapabildiği bir ortam sağlanarak üretici, tüketici ve tüm süreci birbirine bağlayan bir sistemdir.
  • Siber-Fiziki Sistemler bilgi aktarımının serbestçe yapabildiği internet bağlantılı yazılımlardan oluşan elektronik sistemlerdir.
  • Akıllı Fabrikaların varlığı ise insan gücünden bağımsız robotlar ile üretim gerçekleştirildiği fabrikalardır.

Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalar yapan ülkeler arasında Amerika, Almanya, Çin ve Finlandiya yer almaktadır. Endüstri 4.0 devrim niteliğinde bir inovasyon olarak tanımlanabilir. Dördüncü Sanayi devriminin avantajları akıllı fabrikaların varlığı, üretim maliyetinin azalması, daha hızlı ve daha verimli ürünler üretmek, ihtiyaçlar dahilinde üretim yapmak şeklinde sıralanabilir. Diğer bir taraftan, dezavantajları ise emek gücü yerine makinelerin kullanımı istihdam zorlukları yaratacaktır. Emeğe dayalı birçok sektör yok olacak ve işsizlik ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda, dijitalleşme uzun ve maliyetli bir süreçtir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Endüstri 4.0 dünya çapında gelişmelerin gerisinde kalmamak, ilerleyen teknolojiyi takip ederek devamlılığın sürdürülebilir olması için önemlidir. Bazı sektörler yok olsa bile ortaya çıkan yeni sektörler yeni iş gücü alanları oluşturacaktır. Bu nedenle ülkeler, uzun dönemde Endüstri 4.0 sürecini yakından takip etmeli ve bu alana yatırımlar yapmalıdırlar.

Kaynakça:
  • Yıldız A.(2018). “Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar” Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Kılıç S.& Alkan M.R.(2018). “Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri” Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
  • MUSİAD(2017) “Endüstri 4.0 ve Geleceğin Lojistiği”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir